Wat is Kung Fu

Kung fu is een Chinese vechtkunst. De letterlijke betekenis van kung fu is ‘zeer grote vaardigheid’. In de traditionele vorm van de vechtkunst staat de kunst van de zelfverdediging centraal. Van oudsher is het verkrijgen van een hoog niveau van kung fu een langdurig proces. Het gaan van deze weg is belangrijker dan het bereiken van een uiteindelijk doel en duurt een leven lang. Het betekent vaak afzien om steeds een hoger niveau te bereiken en te behouden.